XLII Sympozjum Naukowe

Wczesna interwencja

Sympozjum naukowe

Termin i miejsce: 21-22.09.2018 r. - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Koszt uczestnictwa: 150,00 zł / osobę, cena zawiera:
publikację na temat wczesnej interwencji
dwa obiady i przerwy kawowe z poczęstunkiem
udział w sesjach plenarnych
udział w wybranym warsztacie metodycznym
certyfikat udziału w warsztatach metodycznych

Dokumenty

Sympozjum objęte patronatem

Pani Elżbiety Rafalskiej,
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Prof. dr. hab. Łukasza Szumowskiego,
Ministra Zdrowia


Krzysztofa Michałkiewicza,
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych


Hanny Gronkiewicz-Waltz,
Prezydent M.S. Warszawy

Deklaracja udziału

Zapisy zostały zakończone. Dziękujemy.
Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
uul. Głogowa 2b, 02-639 Warszawa
+48 22 646 03 14

email: zg@psoni.org.pl