Mewy nad Pacyfikiem

Strona demonstracyjna dla zapisów na konferencje

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa xx.xx.xxxx r.

Termin i miejsce: xx.xx.xxxx (godz. ------------) - APS ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Koszt uczestnictwa: XXX,xx zł / osobę, cena zawiera:
Pozycje książkowe z zakresu ...
2 przerwy kawowe z poczęstunkiem oraz przerwa obiadowa
Udział w Konferencji w sesji plenarnej
Udział w dwóch wybranych warsztatach tematycznych
Certyfikat udziału w konferencji - warsztatach metodycznych
Wymianę doświadczeń

Dokumenty

Deklaracja udziału

+

Kontakt

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
+48 22 589 36 00

To jest przykładowa strona demonstracyjna zawierająca formularz zgłoszeniowy.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Piotr Grzybowski: pg@aps.edu.pl